Ying Zhang (36) heeft niet één, maar meerdere banen, zegt ze. Ze is associate professor (universitair hoofddocent) ondernemerschap en innovatie aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, ze is decaan op de afdeling China Business and Relations én ze geeft les in de Chinese beweegkunst tai chi. „En eigenlijk ben ik ook moeder, adviseur aan bedrijven, onderzoeker en mentor.”
Waarom ze dat allemaal zo nadrukkelijk van elkaar scheidt? Door een veranderende arbeidsmarkt voorspelt Zhang dat het concept ‘werk’ in de toekomst voor iedereen zal veranderen. Je hebt niet één baan, je bént niet enkel docent of advocaat. We doen en kunnen meerdere dingen.
Liever heeft Zhang het daarom over ‘rollen’. „Nu al zien steeds minder mensen hun hele identiteit gevat in het antwoord op de vraag: ‘wat doe je voor werk?’” Combineer dat met een aanzienlijk aantal banen dat door automatisering en digitalisering zal verdwijnen, een groeiend aantal mensen dat overspannen raakt, en het is volgens Zhang duidelijk dat er iets zal veranderen.
„Alle banen waarvoor geen wijsheid nodig is, kunnen verdwijnen, voorspelt het World Economic Forum. Wijsheid omvat bijvoorbeeld de relaties die mensen met anderen kunnen aangaan en de vaardigheid van mensen om verbindingen te maken, bijvoorbeeld tussen mens en natuur.
„Machines kunnen in de toekomst niet alleen ons handwerk overnemen, maar ook taken die wij zien als intelligent werk – zoals beoordelingen schrijven. Wat mensenwerk blijft, is bijvoorbeeld evalueren of onderzoek wel ethisch is.