Werkgevers die geconfronteerd worden met een probleem betreffende een werknemer lopen vaak in de volgende valkuilen:

 1. Werkgevers bezitten niet over genoeg tijd en expertise om een probleem met een werknemer preventief en structureel op te pakken.
 2. Werkgevers gaan uit van hoge kosten bij het inschakelen van externe expertise, terwijl de kosten voor het in dienst houden van een niet- functionerende werknemer worden onderschat.
 3. Werkgevers vrezen het ontstaan van een negatief imago als zij externe expertise inschakelen voor het oplossen van complexe personeelsdossiers. Daarnaast onderschatten zij het effect van het tolereren van niet optimaal functionerende werknemers op de cultuur van de organisatie en de arbeidsproductiviteit.
 4. Werkgevers doen te weinig aan dossiervorming en gaan te lang uit van de goede intenties van de werknemer om er samen uit te komen.
 5. Werkgevers realiseren zich onvoldoende wat de financiële gevolgen kunnen zijn indien zij een werknemer (proberen te) ontslaan, zonder goed opgebouwd dossier of als er te weinig dossier bestaat over het functioneren van deze werknemer.
 6. Werkgevers gaan er ten onrechte vanuit dat als een werknemer heeft ingestemd met zijn ontslag, het ontslag onverkort geldig is. Werkgevers realiseren zich daarbij niet dat de werknemer op zijn ontslag terug kan komen, zelfs nog maanden later, indien de werkgever de werknemer niet gewezen heeft op de negatieve gevolgen van het ontslag.

Beenders HRM helpt bij het bedenken en uitvoeren van oplossingen in het voorkomen en oplossen van complexe personeelsdossiers. Onze Arbeidstrajecten© leiden tot:

 • Een structurele oplossing voor iedere werknemer.
 • Kostenbesparing.
 • Verhoogde arbeidsproductiviteit in de organisatie.
 • Cultuurverandering op de werkvloer.
 • Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.
 • Goed werkgeverschap.

Meer weten over onze personele oplossingen en de opleidingen die Beenders HRM op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan contact op.