Vaak willen klanten een al een bewezen oplossing met gegarandeerde resultaten. Echter het borgen van de continuïteit van een organisatie is altijd maatwerk waarbij je de medewerkers in verbinding brengt met de bedrijfsdoelen. Een samenspel tussen (personele) mobiliteit, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling op de korte en langere termijn. Het vereist tal van aanpassingen en cultuurinterventies die bijdragen aan het borgen van de continuïteit. Continuiteitsborging gaat over het in verbinding brengen van:

  • Visie
  • Strategie
  • Juridische kaders
  • Organisatie inrichting
  • Productiedoelen
  • Human capital
  • En de bedrijfsvoering / systemen
In onderstaande figuur is een voorbeeld aangegeven van de verbinding tussen de politiek en de vertaling ervan naar de medewerker. Plaatjes organisatie naar medewerkerafspraken v2Welke expertise, kennis en/of functies zijn of worden cruciaal? Hoeveel capaciteit heb ik daar minimaal van nodig? Hoe richt ik mijn bedrijfsvoering en systemen in zodat ik actueel zicht houd op mijn beschikbare potentieel in relatie tot de continuïteit van de organisatie? Wie zijn mijn concurrenten in de strijd om hetzelfde potentieel? Hoe ga ik mij als werkgever uniek positioneren? Slechts enkele van de vele vragen die een antwoord vereisen.

Verder van gedachten wisselen waar uw meest actuele knelpunt ligt? En samen verder bouwen aan een samenhangende aanpak? Neem dan contact met ons op.