Trends & Thema’s

/Trends & Thema’s
De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod. Onder meer door vergrijzing maar ook door krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke kennisgebieden kan de continuïteit en daardoor de productie in gevaar komen. Tegelijkertijd kunnen diezelfde organisaties te maken hebben met bezuinigingsvraagstukken. Het managen van de continuïteit van organisaties is onze toegevoegde waarde.

Onze dienstverlening is er op gericht om de fitheid en wendbaarheid van uw organisatie te bewerkstelligen en te verbinden met de eventuele krimp- en efficiency doelstellingen. Beenders HRM is het bureau voor in-, door- en uitstroomoplossingen voor uw personeel en biedt op maat dienstverlening voor de vraagstukken die hieruit voortvloeien.

Onderstaand is kort uiteengezet onze visie op een selectie van actuele trends en thema’s waarmee Beenders HRM u van dienst kan zijn.

Trends & Thema’s

TeamDesign ©

    TeamDesign © is klaar om getest te worden. Succesvolle teams bestaan uit medewerkers [...]

“Niemand haalt al zijn voldoening uit één baan.” zegt Ying Zhang in het NRC

Ying Zhang (36) heeft niet één, maar meerdere banen, zegt ze. Ze is associate professor [...]

De Hybride Ambtenaar

Om aantrekkelijk te blijven als organisatie en te kunnen beschikken over de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats, bieden hybride arbeidsrelaties en onze opleiding een innovatieve personele oplossing.

De 6 valkuilen voor de werkgever

Beenders HRM helpt bij het bedenken en uitvoeren van oplossingen in het voorkomen en oplossen van complexe personeelsdossiers.

Continuiteitsborging: ‘Anticiperen op je kritieke processen’

Het borgen van de continuïteit van een organisatie is altijd maatwerk waarbij je de medewerkers in verbinding brengt met de bedrijfsdoelen.

Waarborgen continuïteit: ‘Verbinden van belangen is basis voor succes’

De continuïteit van de organisatie en de gewenste werkzekerheid van de medewerker kunnen een gezamenlijk belang dienen.

Uitstroom: ‘Het VWNW-beleid voor het Rijk is ook gericht op de toekomst!’

Oprichter Joes van Dijk geeft in een artikel een inkijk op de visie achter het VWNW beleid en de beoogde vernieuwende doelstellingen daarvan.

Sturen op personele Mobiliteit: hoe doe je dat?

Managen van mobiliteit begint altijd op de werkvloer in de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Maar hoe doe je dat?