Dit is de privacyverklaring van Beenders HRM, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61948810, inzake verstrekte gegevens via de website beendershrm.nl en het gebruik daarvan.

Beenders HRM respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Beenders HRM. U dient zich ervan bewust te zijn dat Beenders HRM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Beenders HRM, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Beenders HRM en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Beenders HRM worden gebruikt om u bijvoorbeeld te informeren over onze producten en -diensten. Door het verstrekken ervan geeft u Beenders HRM toestemming om uw e-mailadres slechts voor dit doel te gebruiken. U kunt het ontvangen van Beenders HRM-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Beenders HRM. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Beenders HRM.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Beenders HRM bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookie beleid
Beenders HRM Cookie Beleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met daarin kleine stukjes tekst die de webserver stuurt naar uw webbrowser wanneer u een website bezoekt. Het voornaamste doel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van de website; cookies maken de interactie tussen gebruikers en websites sneller en gemakkelijker. Cookies zijn niet schadelijk en kunnen geen persoonlijke informatie of ander materiaal op uw harde schijf lezen en/of gebruiken. Ze kunnen ook geen virussen dragen of installeren. In alle gevallen waarin cookies worden gebruikt op deze site, zal de cookie geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering Beenders HRM. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer »