Project omschrijving

Vgib heeft Beendlogo_vgib-200x1781.jpg&w=170ers & Van Dijk als wervingspartner gevraagd om de ambitieuze groeidoelstellingen mede vorm te geven. Gebouwen vitaal maken en gebouwen vitaal houden is waar het bij Vgib om draait.

Vgib is als adviseur en projectmanagementbureau actief in de markt voor technisch gebouwbeheer vanuit de disciplines: onderhoud, duurzaamheid, brandveiligheid, (onderhouds)contracten en databeheer. Zij werken volgens een duurzame visie met een praktische en resultaatgerichte aanpak aan interessante opdrachten.

Actuele opdrachten zijn bijvoorbeeld bij Aveleijn, waar zij ervoor zorgen dat alle 200 locaties brandveilig worden en bij Leekerweide waar ze de top van de organisatie begeleiden in de ontwikkeling van een duurzame visie. De begrippen betrokken, betrouwbaar en bekwaam kenmerken het bedrijf. Op termijn wil Vgib van betekenis zijn op het gebied van duurzame huisvesting. Dit betekent dat zij in hun denken de mens centraal zetten, dat ze circulair denken, begrijpen dat fossiele brandstoffen de langste tijd hebben gehad en dat ze inzien dat de nieuwe economie ons hierin heel veel te bieden heeft.  Zij vinden het daarom van belang dat gebouwen duurzaam en met aandacht worden gebouwd, dat ze gemakkelijk zijn aan te passen en dat ze professioneel worden onderhouden.

Meer weten over de inhoud van de opdracht of ook opzoek naar een strategisch wervingspartner? Neem dan contact op.