Project omschrijving

ProRailProrail heeft aan Beenders HRM gevraagd te adviseren
over een overkoepelende visie op een loopbaanportaal.

In het advies is opgenomen onze kennis en ervaring over hoe personele mobiliteit binnen complexe organisaties succesvol vorm te geven. Maar ook hoe dit te faciliteren met behulp van een loopbaanportaal of een innovatieve vorm daarvan geheten een Portal Framework. In onze visie is een loopbaanportaal aantrekkelijk, uitdagend en flexibel maar vooral ondersteunend om uiteindelijk de continuïteit van de organisatie te helpen waarborgen.

Beantwoorde vragen in het advies:

  • Hoe “past” het loopbaanportaal in de HRM strategie en visie op Mobiliteit;
  • Waarom is mobiliteit nuttig én noodzakelijk, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als dat van de medewerker;
  • Wat is vervolgens tegen deze achtergrond de functie van het nieuw aan te schaffen loopbaanportaal;
  • Wat zijn de kritische succesfactoren in het behalen van de beoogde doelstellingen met het gebruik van een loopbaanportaal;
  • Tevens is geadviseerd over het daarbij behorende dienstverleningsmodel en rollen.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zorgen zij 24/7 ervoor om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. Zij maken het spoornetwerk veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer en werken daar dagelijks aan.

Meer weten over wat onze visie betreft of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.