Project omschrijving

zNrIE4KTVoor het Waterbedrijf Groningen voert Beenders HRM een mobiliteitsdienstverband uit.

Beenders HRM ondersteunt ambtenaren die afscheid gaan nemen van hun organisatie door het bestaande arbeidscontract grotendeels over te nemen in een mobiliteitsdienstverband. Met de zekerheid van salaris en met behoud van pensioen begeleiden we gezamenlijk ambtenaren naar een nieuwe start.

Soms is het speuren naar een verborge passie of het nastreven van een droom niet voldoende. Onze focus ligt op de meest haalbare oplossing op dat moment. Dat is de basis voor de toekomst. Om dit werkelijkheid te laten worden zijn soms meerdere expertises nodig die op maat worden gecombineerd in één Arbeidstraject©.

Een persoonlijke Arbeidsmanager© opent deuren en creëert kansen voordat deze ontdekt worden door andere werkzoekenden. Beenders HRM werkt al jaren pro-actief aan een relatie met werkgevers op basis van wederzijds belang. De Arbeidsmanager© is ook degene die de medewerker structureel bijstaat. In de voorbereiding op zijn gesprek, het in kaart brengen van persoonlijke financiële vraagstukken, het afronden van zakelijke contracten met de werkgever maar vooral in de begeleiding naar een nieuwe toekomst. Zijn werk houdt op in het geval van een nieuwe functie wanneer zowel de werkgever als werknemer overtuigd zijn van een duurzame samenwerking.

Meer weten over onze personele oplossingen of ook geïnteresseerd in een mobiliteitsdienstverband? Neem dan contact op.