Wij stellen de informatie op onze website met zorg en aandacht samen. Toch is het mogelijk dat de door ons gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Beenders HRM (KvK nr: 61948810) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe – of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Beenders HRM behoudt zich alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van www.beendershrm.nl voor.
Gebruikers zijn welkom om de informatie op deze website te printen of te delen onder de voorwaarden dat de bron vermeldt wordt en dat het gebruik voor persoonlijke – en niet-commerciële doeleinden is. In alle andere gevallen, is de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Beenders HRM nodig om beeld dan wel tekst te mogen reproduceren.

Privacy verklaring »