input

Beenders HRM fungeert als sparringpartner van de gemeente Zutphen en adviseert de gemeentesecretaris gevraagd en ongevraagd over de noodzakelijke organisatieontwikkeling(en) en het daarmee samenhangend strategisch HRM- en organisatiebeleid. Onze interim HR-strateeg werkt nauw samen met het team HRM en vertaald dit naar een HRM visie en strategie voor de komende jaren.

Meer weten over onze interim diensten of over de inhoud van de opdracht? Neem dan contact op.