Beenders HRM

/Beenders HRM

About Beenders HRM

Beenders HRM is het bureau voor in-, door- en uitstroomoplossingen voor uw personeel. Voor organisaties die willen anticiperen op en kunnen beschikken over de juiste expertise op het juiste moment om de productiedoelen te halen. Onder meer door vergrijzing maar ook door krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke kennisgebieden kan de continuïteit en daardoor de productie in gevaar komen. Tegelijkertijd kunnen diezelfde organisaties te maken hebben met bezuinigingsvraagstukken. Het managen van de continuïteit van organisaties is onze toegevoegde waarde. Dit geven wij mede vorm door ons primair te richten op de vakgebieden (personele) Mobiliteit, Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling. Onze missie is dan ook ‘de juiste persoon duurzaam werkzaam aan de juiste organisatiedoelen op het juiste moment’. Wij werken samen met wat er al in uw organisatie aanwezig is en bouwen voort op dat wat bewezen werkt. Beenders HRM is u van dienst met advies, interim professionals, projecten en uitstroomoplossingen.

Inzetbaarheid is ontwikkelbaar!

14-01-2017|

In mei 2016 is Jason Gawke, associé bij Beenders HRM, geïnterviewd over zijn onderzoek bij de Rijksoverheid naar  het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Voor de een is werken aan inzetbaarheid vanzelfsprekend, voor de ander roept het onderwerp vooral vragen en onzekerheid op. Het goede nieuws is dat we ons vermogen om inzetbaar te blijven zelf kunnen ontwikkelen, zo blijkt uit promotieonderzoek van arbeids- en organisatiepsycholoog Jason Gawke, in opdracht van het A+O fonds Rijk. Wat zijn onze persoonlijke prikkels en barrières? En waar halen wij onze motivatie vandaan? Nog voor Jason zijn onderzoek helemaal heeft afgerond, tonen Japan en de VS al belangstelling. Lees hier het gehele interview.  Ook benieuwd naar wat Jason voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

ESF-subsidie aanvragen

28-10-2016|

Werkgevers die actief beleid ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid kunnen in november gedurende één week ESF-subsidie aanvragen.  Het doel van de subsidie is om te bevorderen dat mensen langer en productief aan het werk worden gehouden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen er gebruik van maken. Toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid  Ontwikkelingen zoals snelle veranderingen in het werk, flexibilisering en vergrijzing zorgen voor toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Steeds meer organisaties beseffen dat het van belang is hiervoor een strategie, beleid en middelen te bepalen. De ingestelde subsidiemogelijkheid geldt voor werkgevers, bedraagt 50% van de advieskosten en geldt voor adviestrajecten tussen de 14.000 en 20.000 euro. Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen van maandag 14 tot en met vrijdag 25 november 2016. Maximale projectperiode van 1 jaar Onderdeel van de voorbereiding van de adviesaanvraag is het opstellen van een implementatieplan. De subsidie wordt alleen verstrekt voor de directe kosten van de adviseurs voor zover deze gemaakt worden binnen de vastgestelde projectperiode. Het project mag hoogstens 12 maanden duren vanaf goedkeuring van de subsidieaanvraag. Op deze pagina vindt u een overzicht van Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen. Subsidie aanvragen?  Meer weten over wat Beenders HRM op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

HR Overheid: hybride?!

22-10-2016|

In oktober 2016 heeft Ellen Beenders een artikel geschreven over hybride ondernemen binnen de overheid voor het tijdschrift HR Overheid. Dankzij de compacte informatie die HR Overheid biedt leren P&O-afdelingen binnen overheden van praktijkervaringen die elders zijn opgedaan. In het artikel stelt Ellen zich de vraag 'Was mijn vader een hybride ambtenaar?' Maar maakt u zich geen zorgen over een vele pagina’s behelzende en diepgravende analyse van een complexe vader-dochterrelatie. Ellen pakt haar vader er alleen maar bij om het onderwerp ‘de hybride ambtenaar’ bij u te introduceren en enigszins te verduidelijken. Om het artikel te lezen klik dan hier. Ook geïnteresseerd om als ambtenaar hybride te gaan ondernemen? Of om dit innovatieve concept binnen uw organisatie te introduceren? Schrijf u dan in voor onze opleiding 'De Hybride Ambtenaar' of neem contact met ons op.

Kwartiermaker mobiliteitscentrum

22-10-2016|

Beenders HRM adviseert de gemeente Apeldoorn over het inrichten van een mobiliteitscentrum. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat een baan voor het leven is gegarandeerd. De verwachtingen van een ambtenaar moeten worden verlegd van baan- naar werkzekerheid al dan niet met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag die nu dan ook speelt is: “Hoe zorg je ervoor dat de managers en medewerkers klaar zijn voor de toekomst?”. Beenders HRM adviseert op basis van jarenlange (>25 jaar) ervaring en weet wat werkt in de praktijk. Daarom implementeren wij ook waarover we adviseren. Meer weten over onze interim diensten of over de inhoud van de opdracht? Neem dan contact op.

Klaar om de arbeidsmarkt te veroveren!?

24-09-2016|

Beenders HRM organiseert op reguliere basis de groepsworkshop "Arbeidsmarktbenadering & solliciteren". Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die al zijn kansen op het vinden van een nieuwe (tijdelijke) functie wil maximaliseren en daarvoor zichzelf moet leren "verkopen". Profiteer van onze kennis en praktijkervaring opgedaan vanuit het perspectief van een werkzoekende, werkgever en bemiddelaar over de afgelopen ca. 20 jaar. Zo weet je zeker dat je na afloop van deze opleiding klaar bent om de arbeidsmarkt te veroveren! Onderwerpen zijn: Hoe vertel ik wat ik te bieden heb en hoe luisteren selecteurs? Hoe maken selecteurs gebruik van social media en hoe pas ik mijn personal branding daarop aan? Waar en hoe vind ik functies die bij me passen? Wat staat er eigenlijk in een vacature en hoe kan ik dat beoordelen? Hoe analyseer ik vacatures en bedrijfsinformatie om te gebruiken voor mijn aanbod? Wat staat er in een aansprekende brief? Wat zet ik wel en niet in een CV en hoe kan het er uit zien? Hoe leg ik een eerste contact met een werkgever, oftewel wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe verloopt een sollicitatiegesprek, hoe kom ik over en wat kan misschien anders? Meer weten over onze opleidingen? Neem dan contact op.

Arbeidsmarkt benadering en solliciteren

24-09-2016|

Voor iedereen die al zijn kansen op het vinden van een nieuwe (tijdelijke) functie wil maximaliseren en daarvoor zichzelf moet leren "verkopen". Resultaat: je bent klaar om de arbeidsmarkt te veroveren!

Interim HR-strateeg

20-09-2016|

Beenders HRM fungeert als sparringpartner van de gemeente Zutphen en adviseert de gemeentesecretaris gevraagd en ongevraagd over de noodzakelijke organisatieontwikkeling(en) en het daarmee samenhangend strategisch HRM- en organisatiebeleid. Onze interim HR-strateeg werkt nauw samen met het team HRM en vertaald dit naar een HRM visie en strategie voor de komende jaren. Meer weten over onze interim diensten of over de inhoud van de opdracht? Neem dan contact op.

Groningen: Mobiliteitsdienstverband

26-08-2016|

Voor het Waterbedrijf Groningen voert Beenders HRM een mobiliteitsdienstverband uit. Beenders HRM ondersteunt ambtenaren die afscheid gaan nemen van hun organisatie door het bestaande arbeidscontract grotendeels over te nemen in een mobiliteitsdienstverband. Met de zekerheid van salaris en met behoud van pensioen begeleiden we gezamenlijk ambtenaren naar een nieuwe start. Soms is het speuren naar een verborgen passie of het nastreven van een droom niet voldoende. Onze focus ligt op de meest haalbare oplossing op dat moment. Dat is de basis voor de toekomst. Om dit werkelijkheid te laten worden zijn soms meerdere expertises nodig die op maat worden gecombineerd in één Arbeidstraject©. Meer weten over de inhoud van de opdracht of ook geïnteresseerd in een mobiliteitsdienstverband? Neem dan contact op.

ABGL: Executive arbeidstraject

05-06-2016|

Voor ABGL voert Beenders HRM een executive Arbeidstraject© uit. ABGL  ondersteunt ambtenaren die afscheid gaan nemen van hun organisatie door het bestaande arbeidscontract grotendeels over te nemen in een mobiliteitsdienstverband. Met de zekerheid van salaris en met behoud van pensioen begeleiden we gezamenlijk ambtenaren naar een nieuwe start. Soms is het speuren naar een verborgen passie of het nastreven van een droom niet voldoende. Onze focus ligt op de meest haalbare oplossing op dat moment. Dat is de basis voor de toekomst. Om dit werkelijkheid te laten worden zijn soms meerdere expertises nodig die op maat worden gecombineerd in één Arbeidstraject©. Meer weten over de inhoud van de opdracht of ook geïnteresseerd in een mobiliteitsdienstverband? Neem dan contact op.

Eindhoven: Opleiding tot hybride ambtenaar

29-04-2016|

Voor de gemeente Eindhoven heeft Beenders HRM een in company opleiding ontwikkeld geheten: De Hybride Ambtenaar. Met als doel om de gemeente wendbaarder en flexibeler te maken.