Iedere manager heeft regelmatig medewerkers waarvan hij vindt dat deze beter tot hun recht zouden komen in een andere omgeving. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van de medewerker of van de organisatie. Soms ligt het complexer. Beenders HRM biedt maatwerk outplacement:

  • bij een vastgelopen arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever,
  • bij een reorganisatie en oplossen van uw boventalligen,
  • bij ziekte,
  • wanneer de loopbaanwensen van de werknemer niet meer passen bij de organisatie.

Doel is het ontdekken van een nieuw toekomstperspectief voor de werknemer. Misschien leidt het naar een nieuwe baan, wil de medewerker een eigen onderneming starten of is er een heel andere oplossing mogelijk.

Beenders HRM ondersteunt bij het voorkomen en oplossen van uw complexe personeelsdossiers. Wij adviseren over het oplossen van een complexe casus of begeleiden uw medewerker(s) in een outplacementtraject. Het Arbeidstraject© verzorgt een nieuw passend perspectief en bestaat uit 3 individuele stappen.

Elk traject start met een terugblik en reflectie op de carrière en het verloop daarvan. Daarnaast onderzoeken we samen de drijfveren, persoonlijkheid en professionele doelen. We bepalen samen de kortste weg naar actuele en toekomstige arbeidsmarktmogelijkheden.

Doel is de medewerker gereed te maken om succesvol de arbeidsmarkt te kunnen betreden met proactieve ondersteuning van een eigen Arbeidsmanager©.

Doel is het managen van wederzijdse verwachtingen tussen de medewerker en de nieuwe werkgever met als inzet een duurzame relatie.

“Wanneer u leidinggevende bent bij een profit organisatie heeft uw medewerker onder bepaalde omstandigheden recht op een transitievergoeding. Onze diensten geven uitvoering aan de begeleiding die daaronder wordt verstaan. Meer weten? Klik hier.