Er verandert veel bij de overheid. De omgeving van de overheid verandert steeds sneller en maatschappelijke vraagstukken worden complexer. Er zijn bezuinigingen, die leiden tot gedwongen vertrek en grote terughoudendheid bij het aannemen van nieuwe, jonge mensen. Ook is er de vergrijzing, die over enkele jaren leidt tot het wegvloeien van waardevolle kennis en ervaring.

Het ontwikkelen van talenten is van groot belang voor de overheid. Mobiliteit en flexibiliteit helpen bij een brede inzetbaarheid van mensen, en daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Belangrijke omslag in denken bij vernieuwende arbeidsrelaties is uit te gaan van kansen i.p.v. belemmeringen. Niet wet- en regelgeving zijn een belemmerende factor maar de structuur en cultuur van overheidsorganisaties. Daar wordt bijvoorbeeld nog te vaak gedacht in vaste functies en vaste banen in plaats van in klussen en opdrachten.

Belangrijkste aanbevelingen voor overheidsorganisaties op dit vlak zijn:

  1. stel de mensen centraal en bied maatwerk voor flexibilisering
  2. kom los van formatie en budgetten, en denk in opdrachten
  3. vertaal vacatures en klussen in opdrachten, en kijk wie de opdracht het beste kan doen
  4. hef interne belemmerende regels en procedures op
  5. zoek de samenwerking op.

Lees hier het uitgebreide rapport opgedaan in proeftuinorganisaties over bijvoorbeeld ZPP-constructies, het BHV-model en de 100-urenklus.

Verder spreken over een structurele aanpak? Beenders & van Dijk biedt oplossingen die organisaties wendbaar houden en medewerkers flexibel inzetbaar. Neem dan contact met ons op.

Flexibele arbeidsrelaties