568d17aeec854_europese-unieWerkgevers die actief beleid ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid kunnen in november gedurende één week ESF-subsidie aanvragen

Het doel van de subsidie is om te bevorderen dat mensen langer en productief aan het werk worden gehouden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen er gebruik van maken.

Toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid 
Ontwikkelingen zoals snelle veranderingen in het werk, flexibilisering en vergrijzing zorgen voor toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Steeds meer organisaties beseffen dat het van belang is hiervoor een strategie, beleid en middelen te bepalen.

De ingestelde subsidiemogelijkheid geldt voor werkgevers, bedraagt 50% van de advieskosten en geldt voor adviestrajecten tussen de 14.000 en 20.000 euro. Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen van maandag 14 tot en met vrijdag 25 november 2016.

Maximale projectperiode van 1 jaar
Onderdeel van de voorbereiding van de adviesaanvraag is het opstellen van een implementatieplan. De subsidie wordt alleen verstrekt voor de directe kosten van de adviseurs voor zover deze gemaakt worden binnen de vastgestelde projectperiode. Het project mag hoogstens 12 maanden duren vanaf goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Op deze pagina vindt u een overzicht van Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen.

Subsidie aanvragen? 
Meer weten over wat Beenders HRM op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan contact op.